Xã Nguyên Khê

Tin rao nhà đất – bất động sản tại Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

15 Bất động sản
Sắp xếp theo:
  • 1,500 triệu VND

𝐂𝐇𝐎 𝐓𝐇𝐔Ê 𝐌Ặ𝐓 𝐁Ằ𝐍𝐆 𝐊𝐈𝐍𝐇 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 , 𝐋À𝐌 𝐕Ă𝐍 𝐏𝐇Ò𝐍𝐆 , NHÀ Ở

  • 1,500 triệu VND
Khu đô thị Nguyên Khê ( cạnh tiểu học TÔ THỊ HIỂN đường Lê Hưu Tựu ) – Đông Anh Hà Nội
  • Giường: 1
  • Phòng tắm: 1
  • 130
  • Ki ốt- Cửa hàng
Chi tiết

So sánh bất động sản

So sánh