Xã Đa Tốn

Tin rao nhà đất – bất động sản tại Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

43 Bất động sản
Sắp xếp theo:

Bán biệt thự Vinhomes Ocean Park khu Sao Biển SB07 142m2 ĐN

 • 11,500 triệu VND
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 • Giường: 5
 • Phòng tắm: 5
 • Ga-ra: 1
 • 300
 • Nhà biệt thự, liền kề
Chi tiết

Bán liền kề Vinhomes Ocean Park khu Sao Biển SB05 90m2 TB

 • 8,000 triệu VND
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 • Giường: 5
 • Phòng tắm: 4
 • Ga-ra: 1
 • 200
 • Nhà biệt thự, liền kề
Chi tiết

Bán biệt thự Vinhomes Ocean Park khu Sao Biển SB05 142m2 ĐN

 • 11,300 triệu VND
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 • Giường: 5
 • Phòng tắm: 5
 • Ga-ra: 1
 • 200
 • Nhà biệt thự, liền kề
Chi tiết

Bán liền kề Vinhomes Ocean Park khu Sao Biển SB03 114m2 TB

 • 9,000 triệu VND
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 • Giường: 5
 • Phòng tắm: 4
 • Ga-ra: 1
 • 250
 • Nhà biệt thự, liền kề
Chi tiết

Bán biệt thự Vinhomes Ocean Park khu Sao Biển SB03 142m2 ĐN

 • 11,000 triệu VND
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 • Giường: 5
 • Phòng tắm: 5
 • Ga-ra: 1
 • 250
 • Nhà biệt thự, liền kề
Chi tiết

Bán liền kề Vinhomes Ocean Park khu Sao Biển SB02 90m2 TB

 • 8,400 triệu VND
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 • Giường: 5
 • Phòng tắm: 4
 • Ga-ra: 1
 • 200
 • Nhà biệt thự, liền kề
Chi tiết

Bán liền kề Vinhomes Ocean Park khu Sao Biển SB02 114m2 TB

 • 9,600 triệu VND
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 • Giường: 5
 • Phòng tắm: 5
 • Ga-ra: 1
 • 250
 • Nhà biệt thự, liền kề
Chi tiết

Bán biệt thự Vinhomes Ocean Park khu Sao Biển SB15 150m2 TB

 • 13,000 triệu VND
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 • Giường: 5
 • Phòng tắm: 5
 • Ga-ra: 1
 • 300
 • Nhà biệt thự, liền kề
Chi tiết

Bán biệt thự Vinhomes Ocean Park khu Sao Biển SB11 150 m2 TN

 • 22,500 triệu VND
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 • Giường: 5
 • Phòng tắm: 5
 • Ga-ra: 1
 • 300
 • Nhà biệt thự, liền kề
Chi tiết

Bán biệt thự Vinhomes Ocean Park khu Sao Biển SB18 270 m2 TN

 • 39,500 triệu VND
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 • Giường: 5
 • Phòng tắm: 4
 • Ga-ra: 1
 • 400
 • Nhà biệt thự, liền kề
Chi tiết

Bán biệt thự Vinhomes Ocean Park khu Sao Biển SB09 150 m2 ĐN

 • 13,500 triệu VND
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 • Giường: 5
 • Phòng tắm: 5
 • Ga-ra: 1
 • 300
 • Nhà biệt thự, liền kề
Chi tiết

Bán biệt thự Vinhomes Ocean Park khu Sao Biển SB08 150 m2 TB

 • 12,500 triệu VND
Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
 • Giường: 5
 • Phòng tắm: 5
 • Ga-ra: 1
 • 300
 • Nhà biệt thự, liền kề
Chi tiết

So sánh bất động sản

So sánh