Gói Bất Động Sản Nổi Bật dành riêng cho môi giới viên

Mua bán nhà Hà Nội xin được giới thiệu gói bất động sản nổi bật được thiết kế riêng cho môi giới viên, với những ưu điểm nổi bật sau:
– được thiết lập 20 bài đăng bất động sản đặc trưng
– giá ưu đãi chỉ 250 nghìn đồng / 20 bài tuơng đưong 12 ngàn 500 đồng cho 1 bất động sản đặc trưng
– thời gian hiêu lực 15 ngày, kể từ ngày kích hoạt

Tham gia thảo luận

So sánh danh sách

Đối chiếu