Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Giới thiệu

Vui lòng đọc những điều sau đây để tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của Muabannhahanoi.com (“Chính sách Bảo mật”). Chính sách Bảo mật này áp dụng cho việc sử dụng trên trang web Muabannhahanoi.com  (như được định nghĩa dưới đây), bao gồm Người sử dụng ”Bạn hay người dùng” bao gồm nhưng không giới hạn đại lý, nhà cung cấp các dịch vụ, thông tin, nhà xây dựng, người cho vay, môi giới, chuyên gia bất động sản, người làm mẫu, nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, các chuyên gia dịch vụ nhà và các chuyên gia dịch vụ khác với Muabannhahanoi.com “Chúng tôi”. Chúng tôi sử dụng trang web Muabannhahanoi.com để cung cấp cho bạn thông tin, tài nguyên, công cụ, sản phẩm và dịch vụ cụ thể cho ngành bất động sản và thị trường liên quan và cung cấp cho bạn thông tin về chúng tôi và nhà quảng cáo của chúng tôi, cùng các sản phẩm và dịch vụ tương ứng của chúng tôi.

Muabannhahanoi.com và các ứng dụng trên điện thoại di động, các trang web được tối ưu hóa cho thiết bị di động và các ứng dụng khác. Chính sách Bảo mật này và được vận hành bởi hoặc nhân danh Muabannhahanoi.com ( “Trang web”) cam kết thực hiện các chính sách và quy trình được thiết kế để cung cấp sự riêng tư, bảo mật và cung cấp trải nghiệm trực tuyến tốt nhất có thể. Để kết thúc, chúng tôi muốn bạn hiểu loại thông tin nào chúng tôi thu thập được về bạn, thông tin này, đặc biệt là Thông tin Cá nhân (được định nghĩa dưới đây), được sử dụng và bảo vệ như thế nào và cách bạn có thể kiểm soát việc sử dụng thông tin đó.  Cùng với Chính sách bảo mật này, bạn cũng nên xem lại Điều khoản Sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ hơn về các quy tắc quản lý Trang web của chúng tôi. Điều khoản Sư dụng tại đây: https://Muabannhahanoi.com/dieu-khoan/

 

Thông tin gì được thu thập từ chúng tôi?

Thông tin bạn cho chúng tôi: Thông tin được thu thập từ bạn sẽ thay đổi, tùy thuộc vào cách bạn truy cập, sử dụng hoặc tận dụng các khu vực của trang web và những thông tin nào bạn có thể chọn để cung cấp cho chúng tôi (cho dù qua email hoặc bằng cách khác). Có thể duyệt các phần khác nhau của trang web Muabannhahanoi.com mà không cần gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào. “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin nhận dạng cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập trực tuyến hoặc thông qua trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, tên đầy đủ của bạn, tên người dùng và mật khẩu, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ vật lý, chức danh, ví trí, tên công ty, mô tả về bạn, sản phẩm hoặc dịch vụ. Nếu bạn truy cập, truy cập, sử dụng hoặc sử dụng một số sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi hoặc một số công cụ hoặc Chức năng của Trang web chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được hoặc bạn có thể được yêu cầu cung cấp Thông tin Cá nhân. Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân, nhưng sau đó bạn không thể tận dụng đầy đủ các tính năng nhất định của Trang web chúng tôi và chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số thông tin, sản phẩm và / hoặc dịch vụ được yêu cầu nhất định.

Tự động thu thập thông tin: Giống như nhiều trang web hoặc phương tiện truyền thông hoặc sử dụng Internet, chúng tôi tự động theo dõi thông tin nhất định về bạn khi bạn truy cập, hoặc sử dụng trang web của chúng tôi; điều này là vì nhiều lý do khác nhau, bao gồm để giúp chúng tôi (i) hiểu rõ hơn, cung cấp, vận hành, cải tiến và sửa đổi trang web, (ii) hiểu rõ hơn về trang được sử dụng, kinh nghiệm và (iii) tăng cường hoặc hiểu rõ hơn nâng cao, kinh nghiệm tổng thể của bạn hoặc của người khác trên một hoặc nhiều Trang web, bao gồm cả việc cung cấp quảng cáo và các thông tin khác có liên quan đến bạn. Thông tin đã được theo dõi hoặc thu thập tự động này có thể bao gồm, trong số những thứ này: máy tính của bạn (được sử dụng trong Chính sách bảo mật này, có nghĩa là máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị có liên quan khác) địa chỉ IP (địa chỉ Giao thức Internet), số hoặc vị trí, các URL và các trang của trang mà bạn đã truy cập, các phần hoặc nội dung trên các trang của trang mà bạn nhấp chuột hoặc bạn quan tâm, số lần bạn truy cập mỗi trang, những gì tải xuống và / hoặc các truy vấn tìm kiếm mà bạn đã thực hiện, email được mở hoặc các liên kết được nhấp vào, khoảng thời gian bạn dành cho các phần cụ thể của mỗi Trang và trên trang web nói chung và thông tin về máy tính, trình duyệt hoặc loại hệ điều hành của bạn. Điều này tự động thu thập dữ liệu bao gồm thông tin được cung cấp thông qua việc sử dụng “cookies” (được mô tả chi tiết hơn bên dưới) và các công nghệ hoặc phương pháp khác và cũng có thể bao gồm các thông tin thu thập được liên quan đến việc bạn sử dụng trang web và phương tiện truyền thông của bên thứ ba , thông qua việc sử dụng, “điểm ảnh” “pixel”). Mặc dù không bị hạn chế bởi Chính sách bảo mật này, chúng tôi cũng có thể thu thập và sử dụng thông tin,

Thông tin từ Cookie: Cookie là các tệp nhỏ mà chúng tôi hoặc những người khác gửi đến và lưu trữ trên hoặc với máy tính của bạn để máy tính, trình duyệt, ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc ứng dụng khác của bạn có thể được công nhận là duy nhất vào lần tiếp theo bạn truy cập, sử dụng hoặc tận dụng lợi thế của Trang web hoặc phương tiện truyền thông khác. Cookie cũng có thể phản ánh dữ liệu nhân khẩu học liên quan đến bạn hoặc các dữ liệu khác liên quan đến thông tin bạn gửi. Một lần sử dụng hoặc kết quả của cookie là cho phép bạn nhận các quảng cáo, cảnh báo, nội dung, dịch vụ hoặc thông tin tùy biến. Bạn luôn có thể từ chối bất kỳ cookie nào chúng tôi sử dụng bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của bạn, như trình duyệt của bạn cho phép; tuy nhiên, một số sản phẩm, dịch vụ hoặc tính năng có thể không có sẵn hoặc hoạt động bình thường nếu cookie không được bật. Một số nhà quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie của riêng họ. Bạn có thể chọn không tham gia cookie của bên thứ ba, hoặc tìm hiểu thêm trên Internet.

Chia sẻ thông tin tiết lộ – Thông tin về tôi được sử dụng và chia sẻ như thế nào?

Việc sử dụng thông tin về bạn phụ thuộc vào ngữ cảnh nó được thu thập. Vì vậy, chú ý đặc biệt đến các loại dưới đây có liên quan đến các tính năng của trang web mà bạn muốn sử dụng.

Thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn với sự đồng ý của bạn hoặc trong các trường hợp hoặc sự hiểu biết sau đây.

Thông tin Yêu cầu Người dùng : Một số tính năng nhất định, sản phẩm hoặc dịch vụ trên Trang của chúng tôi có thể tìm kiếm hoặc thu thập Thông tin Cá nhân từ bạn hoặc về bạn, có thể được sử dụng theo các cách sau:

Để gửi cho bạn thông tin, tính năng, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi trang web Muabannhahanoi.com, hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin này với những người khác để hoàn thành yêu cầu của bạn hoặc để tạo thuận lợi cho việc sử dụng thông tin, tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hoặc được nêu trong Chính sách bảo mật này. Khi chia sẻ thông tin cá nhân theo cách đó, chúng tôi cũng có thể chia sẻ địa chỉ Giao thức Internet (IP) trên máy tính của bạn, số nhận dạng hoặc địa điểm. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng và chia sẻ bất kỳ thông tin đăng ký nào bạn gửi theo như được nêu trong phần “Thông tin đăng ký” bên dưới.

  • Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân khác để thực hiện các chức năng hỗ trợ cho các công cụ, chức năng, thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi nhân danh Muabannhahanoi.com, (2) thực hiện hoặc hỗ trợ các nhiệm vụ hoặc sáng kiến ​​khác nhau , hoặc liên quan đến hoạt động hoặc cải tiến, Các trang web hoặc (3) để giúp chúng tôi kiểm tra, duy trì hoặc cải tiến các tính năng, nội dung hoặc hiệu quả của trang web hoặc trong việc thực hiện nghiên cứu hoặc phát triển. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể được phép nhận từ chúng tôi và sử dụng thông tin thu thập được từ bạn nhưng sẽ không được chúng tôi cho phép sử dụng thông tin cá nhân cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc kết nối với việc thực hiện các chức năng hỗ trợ cho Muabannhahanoi.com hoặc các nhiệm vụ, cho hoặc được cho phép rõ ràng bởi Muabannhahanoi.com
  • Để gửi thông tin, tính năng, sản phẩm và dịch vụ được bán hoặc cung cấp cho bạn trên cơ sở phối hợp bởi chúng tôi và bên thứ ba, Thông tin Cá nhân có thể được chia sẻ với hoặc độc lập được thu thập bởi bên thứ ba. Trong các tình huống này, Muabannhahanoi.com sẽ được tự do sử dụng Thông tin Cá nhân để tạo điều kiện gửi thông tin, tính năng, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn và được nêu trong Chính sách Bảo mật này và bạn hiểu bên thứ ba có thể sử dụng thông tin theo những cách khác nhau.

Thỉnh thoảng các phần của Trang web có thể cho phép bạn gửi email và các loại tin nhắn khác cho chúng tôi hoặc cho các bên thứ ba và tham gia vào các bảng tin và các nhóm thảo luận. Tất cả các email và tin nhắn như vậy, và tất cả các bài đăng như vậy cho các bản tin và các nhóm thảo luận, trở thành tài sản của chúng tôi khi bạn gửi chúng. Địa chỉ Giao thức Internet (IP) trên máy tính của bạn có thể được cung cấp bao gồm trong bất kỳ email nào bạn gửi cho chúng tôi hoặc cho các bên thứ ba. Ngoài ra, hãy nhớ rằng các bảng tin và các nhóm thảo luận của chúng tôi được mở cho công chúng và do đó mọi người đều có thể xem bài đăng của bạn và không được bảo vệ bởi chúng tôi hoặc bất kỳ tổ chức nào khác. Vui lòng sử dụng quyết định của riêng bạn khi quyết định xem có nên gửi bài hay không và liên hệ với ai. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo ý riêng của mình, để chỉnh sửa hoặc xóa các thông tin, bài đăng từ các bảng tin và các nhóm thảo luận trên Trang web. Việc bảo lưu quyền này sẽ không làm bất cứ điều kiện nào buộc chúng tôi phải thực hiện những sửa đổi hay xóa bỏ đó, và cũng không gây ra cho chúng tôi phải chịu trách nhiệm về những sửa đổi hay xóa bỏ đó.

  • Người tiêu dùng. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn gửi đi, cũng như các dữ liệu khác mà chúng tôi có thể có hoặc lấy từ các nguồn khác (ví dụ, dựa trên hoặc có liên quan đến thông tin đó), có thể bao gồm thông tin đó cũng như Thông tin Cá nhân thu được thông qua biểu mẫu đăng ký của chúng tôi hoặc bằng một cách khác.
  • Bảo vệ: Chúng tôi sẽ tiết lộ Thông tin Cá nhân hoặc các thông tin khác mà chúng tôi thu thập từ bạn nếu chúng tôi tin rằng hành động đó phù hợp để: (1) tuân theo quy trình pháp lý; (2) thi hành thỏa thuận Điều khoản sử dụng của Trang web áp dụng; (3) xác định, liên hệ hoặc có hành động pháp lý chống lại những người hoặc thực thể mà chúng tôi tin rằng đã gây ra hoặc có thể gây khó khăn cho chúng tôi hoặc bên thứ ba, (4) bảo vệ hoặc đáp ứng các yêu cầu đưa ra hoặc đe doạ Muabannhahanoi.com, nhân viên, giám đốc, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ, người sử dụng trang web hoặc những người khác hoặc (5) bảo vệ hoặc khẳng định quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của Muabannhahanoi.com, nhân viên, giám đốc, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ, người sử dụng trang web hoặc những người khác. Bất kỳ quyết định tiết lộ như vậy có thể được thực hiện bởi chúng tôi theo ý của chúng tôi.

Chuyển nhượng tài sản : Chúng tôi tiếp tục phát triển kinh doanh và trong việc đó có thể chọn mua hoặc bán, mở rộng hoặc cơ cấu lại (ví dụ liên doanh) đối với doanh nghiệp hoặc tài sản. Thông tin Cá nhân và các thông tin khác mà chúng tôi thu thập được từ bạn nói chung là một trong những tài sản được mua, chuyển nhượng .

Thông tin đăng kí: Thông tin cá nhân bạn cung cấp khi bạn trở thành một người dùng đã đăng ký hoặc khách hàng của một trong những Trang được sử dụng chủ yếu để giúp chúng tôi tùy biến hoặc nâng cao kinh nghiệm trực tuyến của bạn hoặc của người khác, tăng sự thuận tiện trong việc truy cập các công cụ, sản phẩm và dịch vụ mới hoặc hiện có và nếu có, cung cấp thông tin, tính năng, sản phẩm và / hoặc dịch vụ bạn mua hoặc yêu cầu. Thông tin Cá nhân này cũng có thể được chia sẻ giữa các trang để sử dụng các trang web thuận tiện hơn, ví dụ, giới hạn số lần bạn đăng ký với chúng tôi. Địa chỉ email của bạn là một số nhận diện duy nhất trong hệ thống hồ sơ của chúng tôi và cùng với mật khẩu của bạn được thiết kế để giúp chúng tôi ngăn chặn việc truy cập trái phép vào thông tin mà bạn chọn để lưu trữ trên Trang web. Dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi về tùy chọn cá nhân và nhân khẩu học của bạn (ví dụ: độ tuổi, mã bưu điện, nghề nghiệp hoặc tương tự), cũng như các thông tin khác mà chúng tôi có thể có hoặc lấy từ các nguồn khác (ví dụ, dựa trên hoặc liên quan đến dữ liệu đó), có thể được sử dụng để giúp chúng tôi cung cấp nội dung, quảng cáo, sản phẩm và dịch vụ chúng tôi tin rằng sẽ được quan tâm từ bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này, trong biểu mẫu tổng hợp hoặc các hình thức bảo vệ khác (xem “Thông tin bạn cho chúng tôi” ở trên) hoặc theo các điều khoản bảo mật với các nhà quảng cáo hiện tại và tiềm năng của chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ để họ hoặc chúng tôi có thể trình bày và phân phối quảng cáo hiệu quả hơn. Nếu bạn quên mật khẩu của mình hãy đến khu vực đã đăng ký của Trang web, chúng tôi có hệ thống khôi phục mật khẩu tự động, có thể được truy cập bằng cách nhấp vào liên kết “Quên mật khẩu?”.

Người dùng: Trừ khi bạn chỉ định rằng bạn không muốn nhận thông tin từ chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email và các thông tin khác (bao gồm Thông tin Cá nhân) mà bạn cung cấp tại thời điểm đăng ký để liên lạc với bạn vì mục đích quảng cáo hoặc mục đích khác. Bạn có thể liên lạc qua email quảng cáo bị chấm dứt bất kỳ lúc nào bằng cách chọn không tham gia thông tin cá nhân của bạn trên Trang web hiện hành hoặc bằng cách nhấp vào bất kỳ liên kết “hủy đăng ký” nào chứa trong email quảng cáo

Bạn (cho dù bạn là người dùng, môi giới, nhà cung cấp hoặc bằng cách nào khác) chấp thuận với Muabannhahanoi.com (bao gồm cả người được chỉ định bởi Muabannhahanoi.com)sẽ liên hệ với bạn bằng bất kỳ cách nào phù hợp với thông tin (bao gồm Thông tin Cá nhân) bạn cung cấp hoặc chúng tôi có liên quan đến bạn hoặc phù hợp với các hướng dẫn, yêu cầu hoặc sự đồng ý khác do bạn hoặc nhân danh bạn cung cấp (cho dù theo Chính sách Bảo mật này hoặc bằng cách khác

Muabannhahanoi.com không bị hạn chế đối với thông tin, bao gồm Thông tin Cá nhân, ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Bảo mật của trẻ em : Trang web của chúng tôi là trang web và phương tiện truyền thông đại chúng. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không nên đăng ký hoặc cung cấp thông tin trên Trang của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập Thông tin Cá nhân từ bất kỳ người nào mà chúng tôi thực sự biết là trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn biết rằng trẻ dưới 13 tuổi đã gửi Thông tin Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng gửi email tới [email protected] .

Muabannhahanoi.com không bị hạn chế đối với Thông tin Cá nhân không phải là ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Làm thế nào tôi có thể Truy cập và Thay đổi Thông tin Cá nhân?

Để xem, chỉnh sửa hoặc xóa các Thông tin Cá nhân mà bạn đã gửi trên Trang web hãy đăng nhập trên Muabannhahanoi.com và chọn phần “Hồ sơ của tôi” và chỉnh sửa thông tin mà bạn muốn. Bạn có thể yêu cầu xóa tài khoản của mình trên Muabannhahanoi.com từ trang này.

  • Thông tin cá nhân được bảo vệ như thế nào?

Bất cứ khi nào Thông tin Cá nhân được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi (có thể trong một khoảng thời gian không xác định, hoặc một thời gian giới hạn dựa trên sự lỗi thời hoặc các yếu tố khác), thông tin đó được bảo vệ khỏi bị truy cập hoặc sử dụng trái phép bằng mật khẩu hoặc các phương tiện được công nhận khác.Cuối cùng, trong phạm vi mà chúng tôi có thể yêu cầu và sẽ lưu trữ trong một khoảng thời gian

Tất nhiên, chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của sự riêng tư của bạn và người khác. Chúng tôi khuyên bạn nên cho chúng tôi biết ngay nếu bạn nghi ngờ rằng Thông tin Cá nhân bạn chia sẻ với chúng tôi đang được sử dụng theo bất kỳ cách nào trái với Chính sách Bảo mật này. Thông tin Cá nhân, như được nêu trong Chính sách Bảo mật này, chúng tôi không thể hứa hẹn, bảo đảm hoặc bảo đảm an toàn cho thông tin. Để liên hệ với chúng tôi, vui lòng gửi email đến: [email protected]

Phạm vi của Chính sách Bảo mật này: Liên kết bên ngoài

Lưu ý rằng Trang web của chúng tôi liên kết với các trang Web và các phương tiện truyền thông khác có thể thu thập Thông tin Cá nhân. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các trang web Muabannhahanoi.com và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ về quyền riêng tư, cũng như nội dung, liên kết với bất kỳ trang web liên kết nào. Bạn nên tham khảo các chính sách bảo mật và các tuyên bố của các trang web khác hoặc liên hệ với Webmasters tương ứng của những trang Web đó để lấy thông tin về các chính sách thu thập, bảo mật, sử dụng và tiết lộ thông tin của họ.

Hiệu lực và Sửa đổi

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày được viết đầu tiên (“Ngày Đã Được Đăng”) và có thể được chúng tôi theo dõi theo thời gian. Nếu chúng tôi chọn cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách Bảo mật này, chính sách được cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày . Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn nên xem xét Định kỳ Chính sách Bảo mật này trênTrang web để có thể nắm được thông tin về các thực tiễn về bảo mật hiện tại của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật này,

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách bảo mật này hoặc thông lệ về bảo mật của chúng tôi nói chung, hãy liên hệ với chúng tôi tại:

Quản trị viên quyền riêng tư: [email protected]

 

 

Compare listings

So sánh