×

Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Sắp xếp theo:

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 65

Căn hộ chung cư

1.55 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 65

Căn hộ chung cư

1750 nghìn tỷ đ

Gia đình nhượng căn góc 3 ngủ chung cư Osaka 48 ngọc hồi

48 ngọc hồi, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 76

Căn hộ chung cư

1750 nghìn tỷ đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 76

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T11 căn 15

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Căn hộ chung cư

3.1 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T10 căn 17

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 115

Căn hộ chung cư

4.9 tỷ đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 115

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T5 căn 01

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 90

Căn hộ chung cư

3.2 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 90

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T2 căn 09

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 95

Căn hộ chung cư

3.3 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 95

Căn hộ chung cư

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: -1

Căn hộ chung cư

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: -1

Căn hộ chung cư

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 86

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T1 căn 11

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 94

Căn hộ chung cư

3.3 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 94

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T11 căn 12B

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Căn hộ chung cư

3.1 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Căn hộ chung cư

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Căn hộ chung cư

2.9 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 83

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T8 căn 21

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giường ngủ: 1Bồn tắm: 1m²: 52

Căn hộ chung cư

1.9 tỷ đ

Giường ngủ: 1Bồn tắm: 1m²: 52

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T5 căn 12B

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 75

Căn hộ chung cư

2.8 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 75

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T2 căn 12B

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 94

Căn hộ chung cư

3.6 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 94

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T1 căn 15

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 75

Căn hộ chung cư

2.8 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 75

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T11 căn 12

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giường ngủ: 1Bồn tắm: 1m²: 53

Căn hộ chung cư

1.9 tỷ đ

Giường ngủ: 1Bồn tắm: 1m²: 53

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T10 căn 12B

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 80

Căn hộ chung cư

2.8 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 80

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T8 căn 20

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 82

Căn hộ chung cư

2.8 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 82

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T6 căn 11

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn hộ chung cư

3.2 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 87

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T5 căn 10

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 86

Căn hộ chung cư

3.2 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 86

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T4 căn 16

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 110

Căn hộ chung cư

4.2 tỷ đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 110

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Times City tòa T3 căn 11

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 95

Căn hộ chung cư

3.5 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 95

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 12 căn 22

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 118

Căn hộ chung cư

4.8 tỷ đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 118

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 11 căn 04

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m²: 148

Căn hộ chung cư

6.3 tỷ đ

Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 3m²: 148

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 10 căn 11

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 73

Căn hộ chung cư

2.9 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 73

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 6 căn 08

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 76

Căn hộ chung cư

3 tỷ đ

Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 76

Căn hộ chung cư

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 5 căn 15

458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 107

Căn hộ chung cư

4.3 tỷ đ

Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 2m²: 107

Căn hộ chung cư