Đăng tin nhà đất miễn phí

Viết bài quảng cáo miễn phí

Tìm tư vấn thiết kế thi công

Tìm tư vấn Nội - Ngoại thất

Tìm nhà đất với Bản Đồ

Tìm môi giới từng khu vực

Nhà đất Hà Nội

Kieuxuanthanh

tại Kiều Xuân Thành

  Liên hệ Kieuxuanthanh

  Phòng ngủ: 3m²: 32

  Nhà riêng

  2.1 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 32

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 32

  Nhà riêng

  2 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 32

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 33

  Nhà riêng

  2 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 33

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 2m²: 22

  Nhà riêng

  1.3 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 2m²: 22

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 32

  Nhà riêng

  1.9 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 32

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 26

  Nhà riêng

  1.65 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 26

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  2.8 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 37

  Nhà riêng

  2.15 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 37

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 30

  Nhà riêng

  2 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 30

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 35

  Nhà riêng

  2.35 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 35

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  3.2 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 50

  Nhà riêng

  3.55 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 50

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 35

  Nhà riêng

  3.5 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 35

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 38

  Nhà riêng

  2.8 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 38

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 50

  Nhà riêng

  3.8 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 50

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 38

  Nhà riêng

  3 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 38

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 53

  Nhà riêng

  4.8 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 53

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  4.8 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 6m²: 54

  Nhà riêng

  7.7 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 6m²: 54

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 80

  Nhà riêng

  6.3 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 80

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 5m²: 68

  Nhà riêng

  6.1 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 5m²: 68

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 56

  Nhà riêng

  7.3 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 56

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 31

  Nhà riêng

  2.55 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 31

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 41

  Nhà riêng

  3.1 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 41

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 40

  Nhà riêng

  2.7 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 40

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 40

  Nhà riêng

  2.6 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 40

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 5m²: 40

  Nhà riêng

  2.85 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 5m²: 40

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 50

  Nhà riêng

  2.7 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 50

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 32

  Nhà riêng

  2.8 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 32

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 56

  Nhà riêng

  2.6 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 56

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 45

  Nhà riêng

  2.6 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 45

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 35

  Nhà riêng

  2.4 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 35

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 20

  Nhà riêng

  1.55 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 20

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 27

  Nhà riêng

  2.1 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 27

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 45

  Nhà riêng

  4.4 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 45

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 33

  Nhà riêng

  2.65 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 33

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 32

  Nhà riêng

  2.5 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 32

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 48

  Nhà riêng

  4.2 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 48

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 46

  Nhà riêng

  3 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 46

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 35

  Nhà riêng

  2.6 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 35

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 35

  Nhà riêng

  4.28 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 35

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  4.9 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 6m²: 58

  Nhà riêng

  6.8 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 6m²: 58

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 40

  Nhà riêng

  5.4 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 40

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 40

  Nhà riêng

  2.7 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 40

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 54

  Nhà riêng

  3.5 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 54

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 6m²: 55

  Nhà riêng

  5.38 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 6m²: 55

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 5m²: 70

  Nhà riêng

  4.9 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 5m²: 70

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 33

  Nhà riêng

  3.8 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 33

  Nhà riêng

  Bán nhà Chùa Bộc, Đống Đa 30m2, 3 tầng, 2.75 tỷ

  Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 3m²: 30

  Nhà riêng

  2.75 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 30

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 74

  Nhà riêng

  4.7 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 74

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 37

  Nhà riêng

  2.75 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 37

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 6m²: 40

  Nhà riêng

  3.58 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 6m²: 40

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 6m²: 45

  Nhà riêng

  3.5 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 6m²: 45

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 2m²: 38

  Nhà riêng

  2.6 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 2m²: 38

  Nhà riêng

  Bán nhà Lô Góc – Trương Định, HBT 30m2*4 tầng, giá 2.65 tỷ

  Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 3m²: 30

  Nhà riêng

  2.65 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 30

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 33

  Nhà riêng

  2.9 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 33

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 2m²: 35

  Nhà riêng

  3.85 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 2m²: 35

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 35

  Nhà riêng

  3 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 35

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 46

  Nhà riêng

  4.28 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 46

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 5m²: 58

  Nhà riêng

  4.3 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 5m²: 58

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 46

  Nhà riêng

  4.4 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 46

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 5m²: 55

  Nhà riêng

  5.2 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 5m²: 55

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 6m²: 56

  Nhà riêng

  5.4 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 6m²: 56

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 6m²: 42

  Nhà riêng

  3.33 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 6m²: 42

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 48

  Nhà riêng

  3.75 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 48

  Nhà riêng

  Bán nhà Quan Nhân, Thanh Xuân 45m2x5T, giá 3 tỷ

  Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 3m²: 45

  Nhà riêng

  3 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 45

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 6m²: 55

  Nhà riêng

  4.5 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 6m²: 55

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 28

  Nhà riêng

  2.57 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 28

  Nhà riêng

  Ô tô đỗ cửa, Cự Lộc, Thanh Xuân 23m2*4T, giá 2.1 tỷ

  Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 2m²: 23

  Nhà riêng

  2.1 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 2m²: 23

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 45

  Nhà riêng

  3.85 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 45

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 41

  Nhà riêng

  2.6 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 41

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 35

  Nhà riêng

  3 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 35

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 31

  Nhà riêng

  4.05 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 31

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  3.45 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 43

  Nhà riêng

  4.48 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 43

  Nhà riêng

  Bán Nhà Mới Kim Ngưu, Hai Bà Trưng 31m2, 5 tầng, giá 3 tỷ

  Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 4m²: 31

  Nhà riêng

  3 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 31

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 67

  Nhà riêng

  2.75 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 67

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 30

  Nhà riêng

  2.35 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 30

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 40

  Nhà riêng

  2.45 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 40

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 2m²: 27

  Nhà riêng

  2.25 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 2m²: 27

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 40

  Nhà riêng

  2.85 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 40

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 44

  Nhà riêng

  2.75 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 44

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 30

  Nhà riêng

  2.79 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 30

  Nhà riêng

  2.65 tỷ VNĐ

  Ô tô đỗ cửa – Lĩnh Nam, Hoàng Mai 42m2, 3 tầng, 2.65 tỷ

  Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  2.65 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 2m²: 24

  Nhà riêng

  1.9 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 2m²: 24

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 56

  Nhà riêng

  3.6 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 56

  Nhà riêng

  2.95 tỷ VNĐ

  Bán nhà mới Lê Trọng Tấn 33m2, 5 tầng, giá 2.95 tỷ

  Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4m²: 33

  Nhà riêng

  2.95 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 4m²: 33

  Nhà riêng

  Bán nhà mới Đại từ, Hoàng Mai 5 tầng, 40m2, giá 2.6 tỷ

  Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 3m²: 40

  Nhà riêng

  2.6 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 40

  Nhà riêng

  2.55 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 33

  Nhà riêng

  2.55 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 33

  Nhà riêng

  Bán nhà Định Công, Hoàng Mai 38m2*6T, giá chỉ 2.58 tỷ

  Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 6m²: 38

  Nhà riêng

  2.58 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 6m²: 38

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  2.9 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 37

  Nhà riêng

  2.78 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 37

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 22

  Nhà riêng

  1.2 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 22

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 57

  Nhà riêng

  3.05 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 57

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 48

  Nhà riêng

  4.08 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 48

  Nhà riêng

  Bán nhà Đê Tô Hoàng, Hai Bà Trưng 27m2*3T, giá 2.3 tỷ

  Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 3m²: 27

  Nhà riêng

  2.3 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 27

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 43

  Nhà riêng

  2.75 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 43

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 50

  Nhà riêng

  3.65 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 50

  Nhà riêng

  Bán nhà giá rẻ Phan Đình Giót 42m2*4 tầng, giá 2.95 tỷ

  Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  2.95 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 42

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 32

  Nhà riêng

  3.27 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 32

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 33

  Nhà riêng

  2.59 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 33

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 46

  Nhà riêng

  2.9 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 46

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 37

  Nhà riêng

  2.38 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 37

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 46

  Nhà riêng

  3.5 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 46

  Nhà riêng

  Bán nhà Vũ Trọng Phụng 5 tầng, 36m2, 3.08 tỷ

  Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 4m²: 36

  Nhà riêng

  3.08 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 36

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 38

  Nhà riêng

  2.96 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 38

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 38

  Nhà riêng

  2.86 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 38

  Nhà riêng

  Ô TÔ ĐỖ CỬA – BÙI XƯƠNG TRẠCH 46M2*4T, GIÁ 3.35 TỶ

  Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 3m²: 46

  Nhà riêng

  3.35 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 46

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 35

  Nhà riêng

  2.85 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 35

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 40

  Nhà riêng

  2.75 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 40

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 35

  Nhà riêng

  3.5 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 35

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 34

  Nhà riêng

  2.69 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 34

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 2m²: 34

  Nhà riêng

  2.4 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 2m²: 34

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 2m²: 23

  Nhà riêng

  1.3 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 2m²: 23

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 28

  Nhà riêng

  2.95 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 28

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3m²: 40

  Nhà riêng

  2.35 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 40

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 52

  Nhà riêng

  3.6 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 52

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 5m²: 36

  Nhà riêng

  2.6 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 5m²: 36

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 70

  Nhà mặt phố

  9 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 70

  Nhà mặt phố

  Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m²: 50

  Nhà mặt phố

  5 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m²: 50

  Nhà mặt phố

  Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m²: 40

  Nhà riêng

  3 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m²: 40

  Nhà riêng

  Bán nhà Phố 8/3, Hai Bà Trưng 35m2, 4 tầng giá 3.15 tỷ

  Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m²: 35

  Nhà riêng

  3.15 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m²: 35

  Nhà riêng

  20m ra phố Kim Ngưu, Hai Bà Trưng 35m2*4Tầng Giá 3.95 tỷ

  Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m²: 35

  Nhà riêng

  3.95 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m²: 35

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m²: 50

  Nhà riêng

  3.6 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4Phòng tắm: 4m²: 50

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 6m²: 40

  Nhà riêng

  5.4 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 6m²: 40

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 63

  Nhà riêng

  3.5 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 63

  Nhà riêng

  Chính chủ bán gấp nhà Đại Từ DT33m2 x 4T, MT3.6m chỉ 2.5 tỷ.

  Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

  Phòng ngủ: 3m²: 33

  Nhà riêng

  2.5 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3m²: 33

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3m²: 46

  Nhà riêng

  2.45 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3m²: 46

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m²: 36

  Nhà riêng

  2.5 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 3Phòng tắm: 3m²: 36

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3m²: 21

  Nhà riêng

  1.74 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3m²: 21

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 2m²: 48

  Nhà mặt phố

  1.95 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 2m²: 48

  Nhà mặt phố

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 35

  Nhà riêng

  2.38 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 2m²: 35

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 4m²: 43

  Nhà riêng

  2.9 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 43

  Nhà riêng

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3m²: 41

  Nhà riêng

  3.8 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 2Phòng tắm: 3m²: 41

  Nhà riêng

  Định Công Hạ ngõ rộng ô tô tránh cách 10m DT 47m2 4tỷ

  phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

  m²: 47

  Nhà riêng

  4 tỷ VNĐ

  m²: 47

  Nhà riêng

  5.45 tỷ VNĐ

  m²: 56

  Nhà mặt phố

  5.45 tỷ VNĐ

  m²: 56

  Nhà mặt phố

  Phòng ngủ: 4m²: 37

  Nhà riêng

  2.4 tỷ VNĐ

  Phòng ngủ: 4m²: 37

  Nhà riêng